FAQ

Wat is software escrow?
Software escrow, ook wel broncode escrow of ‘source code escrow’ genoemd, zijn escrowen waarbij het continu gebruik van software geregeld wordt.

Bij het afsluiten van een escrow-contract vraagt de leverancier om de broncode op te slaan bij EscrowDirect.eu gedurende de duur van de licentie-overeenkomst, de support-overeenkomst of een andere overeenkomst.

Wat is broncode-escrow?
Zie de vraag: ‘Wat is software escrow?’

Wat is ‘source code escrow’?
Zie de vraag: ‘Wat is software escrow?’

Waarom een escrow?
De escrow bestaande uit een escrow-contract, escrowdepot en verificatie geeft de zekerheid dat de continuïteit van bedrijfskritische software is geborgd en het intellectueel eigendom is beschermd.

Naast het vastleggen van de voorwaarden waaronder de materialen aan de begunstigde vrijgegeven worden, bevat een complete escrow ook de beveiligde opslag alsmede verificaties waarin aangetoond wordt dat de aangeleverde materialen volledig en bruikbaar zijn.

Wat is een escrow-contract?
De escrow-contract wordt gesloten tussen de leverancier, de klant (gebruiker) en EscrowDirect.eu. In de overeenkomst worden o.a. afspraken gemaakt over de materialen in het escrowdepot, de verificatie en de escrowvoorwaarden.

Hoe voorkom ik dat ik geen gebruik meer kan maken van mijn software
bij het wegvallen van mijn leverancier?

Een dergelijk noodsituatie kan eenvoudig voorkomen worden door het tijdig afsluiten van een escrow. De regeling zorgt dat bedrijven, de licensees, er zeker van kunnen zijn dat de software continu gebruikt kan worden, ook bij bepaalde onvoorziene of onverwachte situaties.

Wat is een tweepartijen escrowcontract?
Naast een driepartijen escrow zijn er voor leveranciers met meerdere gebruikers ook collectieve escrows. In vaktermen worden deze ook twee partijen escrow contracten genoemd.

EscrowDirect.eu levert geen tweepartijen overeenkomsten. Voor meer informatie over tweepartijen escrowovereenkomsten kan je terecht bij Escrow Alliance.

Wie betaalt de vergoedingen aan de escrow-agent?
EscrowDirect.eu stuurt de factuur naar de leverancier of naar de klant. In het bestelformulier kan aangeven worden naar wie de factuur gaat.

Tweepartijen escrow
Gebruikelijk is dat bij een tweepartijen escrow-contract de vergoeding wordt voldaan door de leverancier die deze vervolgens doorberekend aan de eindklant (gebruiker)s die deelnemen aan de escrow.

Driepartijen escrow
De driepartijen escrow wordt gesloten ten bate van één begunstigde. Hierbij is het gebruikelijk dat de begunstigde de vergoeding voor de escrow voldoet. Het is aan de leverancier en de begunstigde om onderling af te spreken wie de vergoeding aan EscrowDirect.eu betaald. Er kan afgeweken worden van bovenstaande gebruiken.

Waarom is EscrowDirect.eu anders dan andere escrow-agenten?
EscrowDirect.eu is de snelst groeiende aanbieder van software escrow en SaaS escrow. Kiest u voor EscrowDirect.eu als uw escrow-agent, dan kiest u voor een team van betrouwbare specialisten. Wij combineren onze brede bedrijfskundige ervaring op het snijvlak van ICT en business met verregaande kennis over software- en internetontwikkelingen.

Ons standaard aanbod bevat de kennis over opslag, ontwikkeling, testen en verifiëren van software alsmede juridische kennis over de escrow-contract, welke de basis vormt van elke escrow. We leveren de vier basiselementen die noodzakelijk zijn om een kwalitatieve software escrowdienst te kunnen leveren.

1 Faciliteiten
Electronische media moet adequaat behandeld worden en op de juiste wijze worden opgeslagen zodat het beschikbaar is op het moment dat het volgens de overeenkomst noodzakelijk is.

EscrowDirect.eu heeft moderne en speciaal ontwikkelde kluizen voor media opslag in de Randstad en twee andere locaties in Nederland. Op verzoek van onze klanten wordt samengewerkt met onze internationale escrowpartners voor opslag van bron materiaal in lokale beveiligde faciliteiten.

2 Escrow ervaring
Onze mensen hebben jaren ervaring aan zowel de inkoop- als verkoopzijde van ICT-projecten en escrowen en zijn bedreven in het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, eindklant (gebruiker)s en juristen. Niet alleen voor klanten in Nederland maar ook voor klanten in de gehele wereld.

3 Escrow
EscrowDirect.eu heeft als doel om de meest aansprekende en professionele diensten in de industrie te leveren. We streven ernaar ‘dezelfde dag’ te reageren op o.a. aanvragen escrow-contracten uit te voeren, begunstigden in te schrijven, kennisgevingen te verzenden.

4 Escrow-contracten
Onze escrow-contracten bieden een flexibele structuur met betrekking tot de opzet en de lange termijn bruikbaarheid. Afhankelijk van de vereiste ‘afgifte gronden’, zijn er geen bedrijfseigen voorwaarden die flexibiliteit in de opzet van de overeenkomst tegengaan of aparte overeenkomsten nodig maken.

Waar worden de materialen uit het escrow depot bewaard?
EscrowDirect.eu heeft moderne en speciaal ontwikkelde kluizen voor media opslag in de Randstad en twee locaties in Nederland.

Wat is een kluis voor media opslag?
Een kluis voor media opslag is een opslagvoorziening die speciaal ontworpen en gebouwd is voor de bewaring en berging van bedrijfskritische materialen.

De faciliteiten zijn ontworpen om vuur en andere extreme invloeden van buitenaf te weerstaan zonder de interne temperatuur aanzienlijk te doen stijgen. Onze kluizen worden bewaakt middels persoonlijke toegangscontrole, wachtwoorden en sleutels.

Waarom is het belangrijk om een kluis voor media opslag te gebruiken bij de opslag van escrow-materialen?
Software en broncode van software zijn in een escrow een onderdeel van een bedrijfscontinïteitsplan. Vaak worden gedeponeerde materialen voor langere tijd niet gebruikt nadat een eerste depot gedaan werd. Opslag en behoud is dan essentieel in de bescherming van het escrowdepot.

Op welke digitale media kan het depot worden aangeleverd?

 • FTP
 • Online Transfer
 • E-mail
 • CD-rom
 • DVD-rom
 • Blue Ray Disc
 • Hard Disk Drives
 • Flash Cards
 • USB Drives

Kunnen we onze zakelijk partner (bank, notaris of jurist) als escrow-agent laten optreden?
Voor het afsluiten van een technologie escrow is vakinhoudelijke kennis nodig. De software industrie is zeer geprofessionaliseerd en als gevolg daarvan zijn er vier kritische factoren op basis waarvan een escrow-agent beoordeeld dient te worden.

 • De Escrow-contract
 • De opslag van het escrowdepot
 • De dienstverlening en informatieverstrekking
 • Een neutrale derde partij

Hieronder zijn een aantal tekortkomingen benoemd van specifieke aanbieders:
Juristen – In de meeste gevallen hebben juristen een goede kennis van overeenkomsten en zijn zeker een goede bron van informatie en ondersteuning bij het afsluiten van een escrow. Echter, juristen hebben vaak niet de geschikte opslagfaciliteiten en vereiste ervaring in het behandelen, verwerken en opslaan van digitale en elektronische media.

Notaris – Een notaris zou op basis van haar rol als onafhankelijk derde partij een rol kunnen spelen. Echter, een notaris heeft niet de ervaring en kennis op materialen te controleren op volledigheid. Het ontbreekt ook aan actieve dienstverlening om een depot actueel te houden op basis van versie updates.

Bank – Een bank kan dienen als een escrow-agent voor financiële transacties. Er wordt gedacht dat zij ook als software escrow-agent kunnen optreden. Echter, medewerkers in het bankwezen zijn niet getraind op dit gebied. Bankmedewerkers hebben geen training gehad om met elektronische media om te gaan.

Wat zijn afgifte gronden?
In de afgifte gronden wordt in de escrow-contract vastgelegd bij welke scenario’s de afgifte van een escrowdepot toegestaan is.

De escrowcontracten kennen 2 afgifte gronden: Faillissement en staken van de onderneming.

Een contract kan de volgende condities bevatten:

 • Faillissement van een ontwikkelaar, eigenaar of leverancier
 • Beëindiging van bedrijfsactiviteiten van ontwikkelaar, eigenaar of leverancier

Welke materialen kunnen er in een escrowdepot geplaatst worden?
Vooropgesteld dat EscrowDirect.eu gespecialiseerd is in software escrow, kunnen in een escrowdepot uiteenlopende materialen opgeslagen worden. Het meest gangbaar in een software broncode-overeenkomst is de opslag van documentatie betreffende de ontwikkelomgeving (‘build environment’) en (gebruikers)instructies voor de ontwikkelaar, de broncode zelf en in een aantal gevallen ook de applicatie ter controle.

Het is echter ook mogelijk om andere materialen waarop intellectueel eigendom rust in escrow te plaatsen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Computer en netwerk hardware en configuraties
 • Technische en creatieve ontwerpen
 • Wachtwoorden
 • Domeinnamen
 • Formules en algoritmen
 • Productieplannen en processen
 • Klantenlijsten en klantgegevens

We hebben al een software escrow agent. Kan EscrowDirect.eu onze overeenkomsten overnemen op basis van dezelfde voorwaarden?
Ja dat kan, EscrowDirect.eu bekijkt per overeenkomst of deze voldoet aan de huidige maatstaven en adviseert over de kwaliteit en inhoud van de overeenkomst. Leverancier en eindklant (gebruiker) die een escrow-contract onderbrengen bij EscrowDirect.eu profiteren van onze dienstverlening en commercieel aantrekkelijke tarieven.
Onze overstapservice zorgt ervoor dat u nooit zonder een escrow komt te zitten.

Is EscrowDirect.eu ook betrokken bij financiële escrow transacties?
Nee, EscrowDirect.eu is gespecialiseerd in het beschermen van intellectuele eigendommen. Financiële escrow en de term ‘escrow’ wordt door financiële dienstverleners gebruikt in transacties.
In de praktijk zijn er een aantal Internet betaalsystemen die de benaming ‘escrow’ op het afschrift zetten.

Wij verzoeken u contact op te menen met onderstaande bedrijven. Zij kunnen u verder helpen betreffende de afschrijving van uw rekening.

Ontbreken er aanbieders in dit overzicht? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Of kijk op Escrow.Startpagina.nl voor meer leveranciers van financiële escrow.